Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934996 nr. 6

34 996 Initiatiefnota van de leden Omtzigt en Bruins over het nabestaandenpensioen

Nr. 6 MOTIE VAN DE LEDEN DROST EN SLOOTWEG

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 27 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) standaard niet duidelijk is hoe het nabestaandenpensioen is vormgegeven en of dit al dan niet vervalt bij uit dienst treden;

overwegende dat adequate informatie zeer nodig is om deelnemers goed te informeren over wat er wel en niet financieel geregeld is;

verzoekt de regering, om in overleg te treden met de pensioenkoepels met als doel om de informatievoorziening over het nabestaandenpensioen op het Uniform Pensioenoverzicht op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Drost

Slootweg