Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934985 nr. 13

34 985 Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet)

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID BROMET

Ontvangen 13 juni 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 1.1, onderdeel AT, onderdeel 1, onder b, worden in de alfabetische rangschikking twee onderdelen ingevoegd, luidende:

dieren:

in elk geval dieren in al hun ontwikkelingsstadia, levend of dood, delen van dieren, uit deze dieren verkregen producten, of andere zaken voor zover uit een begeleidend document, de verpakking, een merk of etiket, of uit andere omstandigheden blijkt dat het gaat om delen van dieren of daaruit verkregen producten, met uitzondering van eieren;

planten:

in elk geval planten in al hun ontwikkelingsstadia, levend of dood, delen van planten, uit planten verkregen producten, geënte planten, of andere zaken voor zover uit een begeleidend document, de verpakking, een merk of etiket, of uit andere omstandigheden blijkt dat het gaat om delen van planten of daaruit verkregen producten;.

Toelichting

In de Wet natuurbescherming staan de definities van de begrippen «dieren» of «planten», maar deze begripsbepalingen zijn niet overgenomen in de Aanvullingswet natuur Omgevingswet. In het kader van beleidsneutraliteit en in het kader van inzichtelijkheid is het wenselijk deze bepalingen alsnog op te nemen zodat duidelijk is dat de beschermingsregimes gelden voor dieren en planten in al hun ontwikkelingsstadia.

Bromet