Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202034972 nr. 13

34 972 Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid)

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID MIDDENDORP

Ontvangen 11 oktober 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 23a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift «Artikel 23a» wordt vervangen door «Artikel 23a. Parlementaire betrokkenheid bij gedelegeerde regelgeving».

2. In de tekst wordt na «4,» ingevoegd «5, vijfde lid,»

Toelichting

Dit amendement regelt dat de AMvB waarin de inrichting, beschikbaarstelling, instandhouding, werking en beveiliging van de generieke digitale infrastructuur een voorhang krijgt.

Middendorp