Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934967 nr. 18

34 967 Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof teneinde bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen de partner van de moeder en het kind en tevens de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten alsmede uitbreiding van het adoptie- en pleegzorgverlof (Wet invoering extra geboorteverlof)

Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 mei 2019

Donderdag 11 april 2019 informeerde de vaste Kamercommissie voor Financiën mij over het onderzoek van de leden Sneller (D66) en Snels (GroenLinks) naar de toepassing van artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016 (CW 2016). SZW wordt gevraagd medewerking te verlenen aan dit onderzoek.

In het onderzoek is een beleidsvoorstel geselecteerd dat onder de verantwoordelijkheid van SZW valt: de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (Kamerstuk 34 967). Hierbij stel ik u op de hoogte dat SZW haar medewerking verleent aan het onderzoek van de leden Sneller en Snels naar de toepassing van artikel 3.1 van de CW 2016 bij de Wet Invoering Extra Geboorteverlof.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees