34 957 Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

Nr. 50 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S.

Voorgesteld 19 december 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de afgelopen jaren veel nieuwbouw in Groningen vertraagd werd door gesteggel met de NAM over de meerkosten voor aardbevingsbestendig bouwen;

overwegende dat er het afgelopen jaar een regeling was waarbij de meerkosten van aardbevingsbestendig bouwen werden betaald door de NAM;

constaterende dat die regeling op 23 december eindigt;

constaterende dat hierdoor wederom vertraging dreigt;

verzoekt de regering, met zeer grote spoed te zorgen dat er een nieuwe regeling komt waarbij de meerkosten voor aardbevingsbestendig bouwen worden vergoed door de NAM maar waarbij zij geen zeggenschap hebben over de uitvoering van deze nieuwbouw,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Nijboer

Van der Lee

Yeşilgöz-Zegerius

Agnes Mulder

Dik-Faber

Sienot

Kops

Akerboom

Naar boven