34 957 Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

Nr. 46 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 45

Voorgesteld 5 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er een deal is gesloten door Minister Wiebes met Shell en Exxon,

overwegende dat daarmee miljarden belastinggeld en grote aansprakelijkheden gemoeid zijn,

spreekt uit het akkoord niet te steunen,

verzoekt het kabinet terug te gaan naar de onderhandelingstafel,

en gaat over tot de orde van de dag

Nijboer

Van der Lee

Kops

Beckerman

Naar boven