34 957 Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID JETTEN C.S.

Ontvangen 28 juni 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel C, wordt in het voorgestelde artikel 52d na het vierde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 4a. Onze Minister motiveert bij de vaststelling, als bedoeld in tweede en vierde lid, voor een ieder inzichtelijk en navolgbaar op welke wijze een zwaarwegend belang is toegekend aan de veiligheidsrisico’s voor omwonenden als gevolg van bodembeweging veroorzaakt door de winning van gas uit het Groningenveld.

Toelichting

De afgelopen jaren is het vertrouwen van Groningers in de overheid geschaad. Momenteel wordt hard door het ministerie aan herstel gewerkt. Om dat verder te bevorderen komen de indieners met dit amendement. Niet alleen in de wetsbehandeling, maar ook in de wet zelf, moet duidelijk zijn dat de belangen van Groningers goed bewaakt worden en hoe deze zwaarwegend meetellen. Dit amendement maakt expliciet dat de Minister bij iedere vaststelling zo inzichtelijk en navolgbaar mogelijk moet aantonen hoe de Minister een zwaarwegend belang hecht aan de veiligheid van omwonenden en hoe dit zwaarwegende belang wordt meegenomen in zijn besluit.

Jetten Yeşilgöz-Zegerius Agnes Mulder Dik-Faber

Naar boven