34 957 Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

Nr. 23 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10

Ontvangen 28 juni 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel II, onderdeel C, vervallen de voorgestelde artikelen 52c en 52e, eerste en tweede lid, onder b.

II

In artikel II, onderdeel E, wordt in het voorgestelde artikel 122a «de voorgestelde operationele strategie of strategieën» vervangen door «de vast te stellen operationele strategie» en wordt «artikel 52c, tweede lid» vervangen door «artikel 52d, eerste lid».

III

In artikel II, onderdeel G, wordt «de voorgestelde operationele strategie of strategieën» vervangen door «de vast te stellen operationele strategie» en wordt «artikel 52c, tweede lid» vervangen door «artikel 52d, eerste lid».

IV

In artikel IV vervalt «52e, eerste lid,».

Toelichting

Dit amendement legt vast dat de NAM geen enkele andere rol zal vervullen dan het uitvoeren van de operationele strategie die door de Minister wordt vastgesteld. Het wetsvoorstel biedt ruimte voor verschillende interpretaties van de rol van de NAM. Met dit amendement wordt vastgelegd dat de NAM uitvoering geeft aan het door de Minister opgelegd winningsniveau. De taken van de NAM om een of meerdere operationele strategieën op te stellen en de mogelijkheid om af te wijken van de door de Minister vastgestelde operationele strategie komen met dit amendement te vervallen.

Beckerman

Naar boven