Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834957 nr. 17

34 957 Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER LEE

Ontvangen 27 juni 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt na onderdeel 2 een onderdeel ingevoegd, luidende:

2a. Na het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 2a. De netbeheerder van het landelijk gastransportnet voert zijn wettelijke taken, bedoeld in het eerste lid, onderdelen b en q, zo uit dat dit optimaal bijdraagt aan het minimaliseren van de winning van gas uit het Groningenveld.

Toelichting

De gasnetbeheerder wordt in het voorliggende wetsvoorstel niet wettelijk verplicht om haar taken, bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onderdelen b en q, zo uit te voeren dat al het mogelijke wordt gedaan om de productie uit het Groningenveld zo snel mogelijk te minimaliseren. Het Staatstoezicht op de Mijnen adviseert dat de gasnetbeheerder wel hiertoe wordt verplicht. Dit amendement regelt dat de netbeheerder deze verplichting wordt opgelegd. De toezichthouder ziet hier op toe.

Van der Lee