Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834957 nr. 15

34 957 Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID BECKERMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 91

Ontvangen 26 juni 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel II, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het voorgestelde artikel 52b vervalt «33,».

2. Het voorgestelde artikel 52g, eerste, tweede en vierde lid, vervalt.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de huidige zorgplicht gehandhaafd blijft. Het wetsvoorstel beoogt een kader te scheppen voor een later ingevoerde wet die handelt over schadeafhandeling en versterking. Dit biedt niet afdoende zekerheid en bescherming voor gedupeerden. Met dit amendement wordt de huidige zorgplichtbepaling in stand gehouden. Voorts wordt hiermee geborgd dat overtreding van artikel 33 van de Mijnbouwwet ook voor wat betreft het Groningenveld in de Wet op de economische delicten (WED) aangemerkt blijft als economisch delict.

Beckerman


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de toelichting.