Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834957 nr. 13

34 957 Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER LEE

Ontvangen 22 juni 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel C, wordt in het voorgestelde artikel 52h, eerste lid, aanhef, na «Onze Minister» ingevoegd «en de inspecteur-generaal der mijnen».

Toelichting

Dit amendement regelt dat de houder van de winningsvergunning Groningenveld ook een rapportage stuurt naar de inspecteur-generaal der mijnen. Het is belangrijk dat de toezichthouder beschikt over directe en tijdige toegang tot alle mogelijke data over bodembeweging, aangezien zorgvuldige monitoring en analyse van groot belang zijn. Ook de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft middels in een reactie op het wetsvoorstel aangegeven het van belang te vinden dat zij deze rapportage direct krijgen van de vergunninghouder. In het verleden is deze rapportage een belangrijke basis gebleken voor de toezichthouder.

Van der Lee