Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834952 nr. 8

34 952 Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland

Nr. 8 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat ambassades een belangrijke rol kunnen spelen bij het versterken van de positie van lokale maatschappelijke middenvelden;

constaterende dat er extra middelen vrijkomen ter versterking van het diplomatieke postennetwerk;

verzoekt de regering, de extra middelen voor de diplomatieke posten ook in te zetten voor extra capaciteit gericht op het samenwerken met en versterken van mensenrechten en het lokaal maatschappelijk middenveld, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul