Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834952 nr. 5

34 952 Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland

Nr. 5 MOTIE VAN HET LID KUIK C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vrouwen en meisjes tot een zeer kwetsbare groep behoren in crisis- en noodsituaties;

constaterende dat er grote problemen zijn bij vrouwelijke vluchtelingen, waaronder mishandeling, misbruik, exploitatie, kinderarbeid bij meisjes, kindhuwelijken van meisjes, seksueel geweld en prostitutie om te overleven;

verzoekt de regering, een geïntegreerde aanpak te hanteren, gericht op het vergroten van de weerbaarheid van vrouwen en meisjes en de preventie van seksuele uitbuiting in welke vorm dan ook;

verzoekt de regering tevens, daarvoor doelgericht in te zetten ter bestrijding van prostitutie in vluchtelingenkampen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuik

Bouali

Voordewind

Becker