34 952 Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland

Nr. 34 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ALKAYA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 22

Voorgesteld 20 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Internationaal Strategisch Overleg invloed krijgt op onder andere handelsmissies en economische diplomatie, en dat de leden hiervan achter gesloten deuren zijn benoemd door een ongekozen voorzitter;

constaterende dat maatschappelijke organisaties thans niet vertegenwoordigd zijn in het Internationaal Strategisch Overleg;

van mening dat gevestigde belangen, waaronder die van grote bedrijven, niet oververtegenwoordigd moeten zijn in dit invloedrijke adviesorgaan;

verzoekt de regering, alleen deel te nemen aan het Internationaal Strategisch Overleg als voor de benoeming van de leden een open en transparant proces in het leven wordt geroepen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Alkaya

Naar boven