34 952 Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland

Nr. 22 MOTIE VAN HET LID ALKAYA

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de International Strategic Board invloed krijgt op onder andere handelsmissies en economische diplomatie;

van mening dat de belangen van grote bedrijven in dit adviesorgaan niet

overwegend vertegenwoordigd moeten zijn;

verzoekt de regering een transparant proces in te richten voor de selectie en benoeming van leden van de International Strategic Board,

en gaat over tot de orde van de dag.

Alkaya

Naar boven