Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834952 nr. 21

34 952 Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland

Nr. 21 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat internationale handelsketens de positie van vrouwen vaak niet verbeteren maar juist verslechteren;

verzoekt de regering, bij de komende evaluatie van het handelsbeleid de effecten van ons handelssysteem op vrouwen in kaart te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand