Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834952 nr. 20

34 952 Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland

Nr. 20 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties onderschrijft;

constaterende dat in de beleidsnota van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking SDG's 14 en 15, te weten bescherming van zeeën en oceanen en herstel van ecosystemen en behoud biodiversiteit ontbreken;

verzoekt de regering, in te zetten op alle duurzame ontwikkelingsdoelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand