Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834952 nr. 16

34 952 Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland

Nr. 16 MOTIE VAN HET LID BECKER C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het internationaal opererend bedrijfsleven en met name het mkb problemen ondervindt in de bruikbaarheid, flexibiliteit en

concurrentiekracht van het bedrijfsleveninstrumentarium;

overwegende dat veel bedrijven merken dat in andere landen een meer bruikbaar overheidsinstrumentarium ter beschikking staat, met als gevolg dat Nederlandse bedrijven soms opdrachten mislopen;

verzoekt de regering, in de aangekondigde review een beter gelijk speelveld voor het Nederlandse bedrijfsleven en met name het mkb voor ogen te houden en te onderzoeken welke elementen uit de instrumenten van andere landen ook voor Nederland van toepassing zouden kunnen zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Becker

Amhaouch

Bouali