34 952 Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland

Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN KUIK

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet een nauwere samenwerkingsrelatie met Irak aangaat, vanwege de strijd tegen extremisme, de grote aantallen vluchtelingen en ontheemden en de moeilijke economische situatie aldaar;

verzoekt de regering, in samenwerking met de aanwezige hulporganisaties te werken aan wederopbouw en terugkeer van ontheemden naar Noord-Irak en hier middelen vanuit het budget voor opvang in de regio voor vrij te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Kuik

Naar boven