Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834952 nr. 12

34 952 Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID DIKS

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat participatie van vrouwen bij projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking een sleutel is gebleken voor het bereiken van duurzame successen;

constaterende dat Nederland binnen haar ontwikkelingssamenwerkingsbeleid een ambitieuze agenda heeft voor het verbeteren van vrouwenrechten, maar dat vrouwen nog niet standaard ook zo veel mogelijk worden betrokken bij reguliere OS-projecten;

verzoekt de regering, bij de verantwoording over projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking te toetsen op de mate waarin vrouwen zijn betrokken bij de uitvoering van het project,

en gaat over tot de orde van de dag.

Diks