Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202034952 nr. 115

34 952 Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland

32 793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 115 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 juli 2020

Hierbij informeer ik de Kamer op verzoek van de Commissie BuHa-OS (d.d. 16 juni 2020) over de uitkomst van de donorconferentie van Gavi op 4 juni jl., die werd gehost door premier Boris Johnson van het Verenigd Koninkrijk.

Vanwege de COVID-pandemie vond de donorconferentie virtueel plaats. Vertegenwoordigers van 62 landen (waaronder 14 door Gavi-ondersteunde landen), inclusief 42 staatshoofden, namen deel evenals leiders van wereldwijde gezondheidsorganisaties, de private sector, vaccinproducenten en maatschappelijke organisaties. Alle landen van de G7 waren vertegenwoordigd en meer dan 180.000 mensen wereldwijd volgden de conferentie online. De Nederlandse bijdrage werd middels een virtuele boodschap van premier Rutte aangekondigd.

Er is totaal USD 8,8 mld. opgehaald voor de periode 2021–2025, ver boven de doelstelling van USD 7,4 mld. In combinatie met eerder gedekte toezeggingen brengt dit het financieringstotaal voor 2021–2025 op USD 10,54 mld. Met dit bedrag:

  • Kunnen wereldwijd 300 miljoen kinderen worden ingeënt en tot 8 miljoen levens worden gered.

  • Kunnen een aantal landen met succes de overstap naar zelffinanciering maken.

  • Wordt USD 3,6 miljard aan nationale cofinanciering en zelf gefinancierde vaccineringsprogramma’s gemobiliseerd.

  • Worden meer dan 3,2 miljard doses levensreddende vaccins aan 55 landen geleverd.

  • Komen via vaccinatie 1,4 miljard contactmomenten tussen gezinnen en gezondheidsdiensten tot stand.

  • Wordt de wereld beschermd tegen een nieuw opduiken van polio via routineprogramma's met geïnactiveerde poliovaccins, in samenwerking met het Global Polio Eradication Initiative.

  • Komt er financiering voor het aanleggen van noodvoorraden vaccins, die dan kunnen worden gebruikt om gevaarlijke uitbraken te stoppen.

  • Nederland heeft een nieuwe meerjarige bijdrage toegezegd van EUR 325 mln. voor de periode 2021–2030. De Nederlandse bijdrage bestaat onder andere uit een langetermijninvestering van EUR 250 mln. in de International Finance Facility for Immunization (IFFIm). Naast Nederland vernieuwden ook Italië, Noorwegen en Spanje hun investering in IFFIm, waardoor het totaal toegezegde bedrag uitkomt op USD 926 miljoen (als onderdeel van de USD 8,8 mld.). Hierdoor is IFFIm’s voortbestaan als essentieel financieel instrument voor Gavi voor de komende jaren verzekerd en kan het Gavi helpen met het bereiken van haar strategische doelen voor 2021–2025 evenals met de response op de COVID-19 crisis. Naast Nederland hebben ook de Bill & Melinda Gates Foundation, Japan, Noorwegen en het VK bijdragen toegezegd voor het Gavi Matching Fund, ter hoogte van totaal USD 158 mln.. Dit is een verdubbeling ten opzichte van de bijdragen in de huidige periode.

Naast hernieuwde toezeggingen voor routinematige immunisatie toonden op 4 juni jl. verschillende vaccinfabrikanten indrukwekkende inzet om meisjes te beschermen met humaan papillomavirus (HPV) vaccins. Hun toezeggingen zullen niet alleen betekenen dat 84 miljoen meisjes de komende vijf jaar worden beschermd tegen baarmoederhalskanker, wat 1,4 miljoen sterfgevallen zal voorkomen, maar ook nieuwe aanzienlijke prijsverlagingen.

Ook zegden wereldleiders op 4 juni nog eens USD 567 mln. toe aan startkapitaal ter ondersteuning van het Gavi Covax AMC – een nieuw innovatief financieringsinstrument dat tijdens de donorconferentie werd gelanceerd en dat ervoor zal zorgen dat mensen in lage en lage middeninkomenslanden toegang tot COVID-19-vaccins hebben, zodra deze beschikbaar zijn.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag