Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202034952 nr. 102

34 952 Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland

Nr. 102 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 januari 2020

In aanloop naar het beoogde bezoek van een delegatie van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking naar Marokko, informeren wij u over ons besluit om door Nederland gefinancierde projecten in Marokko niet langer te financieren via het gedelegeerde budget van de ambassade Rabat.

Het gaat hierbij om gedelegeerde middelen uit het mensenrechtenfonds (500.000 EUR per jaar), Accountability fonds (150.000 EUR per jaar), Shiraka (500.000 EUR per jaar) en het gedelegeerde internationaal cultuurbeleid budget (200.000 EUR per jaar). Een totaal budget van ongeveer 1.35 miljoen EUR per jaar. Voor deze fondsen worden geen nieuwe verplichtingen aangegaan vanuit het gedelegeerde budget.

Het Kabinet is tot dit besluit gekomen omdat Nederland niet wenst in te stemmen met een generieke eis van Marokko, opgelegd aan alle diplomatieke missies, tot afstemming vooraf («concertation préalable») betreffende voorgenomen financiering van projecten met Marokkaanse maatschappelijke organisaties.

Nederland ondersteunt via centrale financiering internationale organisaties die actief zijn in Marokko en zal hierop blijven inzetten om onze doelstellingen te blijven nastreven.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag