Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202034952 nr. 101

34 952 Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland

Nr. 101 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2019

Met deze brief reageer ik op uw verzoek over het maken van vervolgafspraken over de behandeling van het associatieakkoord tussen de Europese Unie en de Mercosur-landen. Ik ga hierbij in op de zes door u gedane verzoeken.

  • Ik zeg u toe dat ik u informeer over het kabinetsstandpunt over dit associatieakkoord, dat zal worden vastgesteld nadat alle hiervoor benodigde teksten beschikbaar zijn.

  • Ik zeg u toe dat ik, conform de motie van het lid Voordewind c.s. (Kamerstuk 34 952, nr. 75) de voor- en nadelen van de handel met de Mercosur-landen onder dit associatieakkoord voor de EU en voor Nederland kwantificeerbaar in kaart zal brengen.

  • Ik zeg u toe dat ik de finale verdragstekst, al dan niet vertrouwelijk, met uw Kamer deel zodra deze met een voorstel voor een besluit tot ondertekening aan de Raad wordt voorgelegd.

  • Ik zeg u toe dat ik, conform de motie van het lid Voordewind c.s. (Kamerstuk 34 952, nr. 75), in debat zal gaan met de Kamer over de finale verdragstekst alvorens de regering besluit het verdrag al dan niet te ondertekenen.

  • Ik zeg u toe dat ik uw Kamer informeer als de opstelling van andere EU-lidstaten of de Mercosur-landen de Nederlandse positie doet wijzigen.

  • Als laatste zeg ik u toe de Kamer te informeren over belangrijke ontwikkelingen die invloed hebben op het goedkeuringstraject van het associatieakkoord tussen de Europese Unie en de Mercosur-landen.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag