Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834952 nr. 10

34 952 Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een sterk maatschappelijk middenveld bijdraagt aan eerlijke handel;

van mening dat om die reden de intensivering van handel logischerwijs gepaard gaat met het versterken van het maatschappelijk middenveld;

verzoekt de regering, bij handelsverdragen expliciet op te nemen hoe de betrokken lokaal maatschappelijke middenvelden worden versterkt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul