Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834950-XV nr. 17

34 950 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017

Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN VAN KENT EN JASPER VAN DIJK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 26 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt uit dat uit het beginsel van solidariteit en publieke gerechtigheid gestreefd moet worden naar een stelsel waarin alle werknemers recht hebben op hetzelfde minimumloon en de opbouw van pensioen;

spreekt uit dat mensen met een arbeidshandicap er onder deze regeling niet financieel op achteruit mogen gaan maar in plaats daarvan uit moeten komen op een stabiel inkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kent

Jasper van Dijk