Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834950-XV nr. 16

34 950 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017

Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN SMEULDERS EN GIJS VAN DIJK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 26 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er ondanks dat de economie aantrekt nog steeds veel mensen aan de kant staan;

constaterende dat UWV in 2017 minder werkvoorzieningen en re-integratietrajecten heeft ingekocht dan het re-integratiebudget toeliet;

overwegende dat de Algemene Rekenkamer dit wijt aan een tekort aan capaciteit voor dienstverlening;

verzoekt de regering, te voorkomen dat er de komende jaren budget voor werkvoorzieningen en re-integratietrajecten overblijft vanwege onvoldoende capaciteit voor dienstverlening,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smeulders

Gijs van Dijk