34 950 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2017

Nr. 15 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 20 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om, het giftige didecyldimethylammoniumchloride te verbieden in groene-aanslagreinigers voor particulier gebruik,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Naar boven