Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834950 nr. 4

34 950 Financieel jaarverslag van het Rijk 2017

Nr. 4 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 mei 2018

Vandaag, Verantwoordingsdag 2018, publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek over 2017. Hierbij bieden wij u het Rapport bij de Nationale verklaring 2018 aan, zoals vastgesteld op 1 mei 20181.

U kunt het digitale Rapport bij de Nationale verklaring 2018 vinden op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek2017. Daar vindt u eveneens de resultaten van ons verantwoordingsonderzoek in de vorm van een digitaal rapport per begrotingshoofdstuk. Alle digitale rapporten kunnen worden geprint en zijn ook goed leesbaar op een computer- of tabletscherm.

Naast de resultaten van ons departementaal onderzoek, publiceren wij vandaag de Staat van de rijksverantwoording 2017 (Kamerstuk 34 950, nr. 3). Dit rapport bevat onze verklaring van goedkeuring bij de Rekening van uitgaven en ontvangsten van het Rijk 2017 en de Saldibalans van het Rijk 2017. Het geeft een rijksbreed beeld van de resultaten van ons verantwoordingsonderzoek over het afgelopen jaar. U kunt dit rapport eveneens vinden op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek2017.

De rapportages over de 21 hoofdstukken en fondsen en de rijksbrede rapportage Staat van de rijksverantwoording 2017 sturen wij u separaat toe.

Bij deze brief is een overzicht gevoegd van alle rapporten die wij publiceren op Verantwoordingsdag 2018 (bijlage bij Kamerstuk 34 950, nr. 3).

Algemene Rekenkamer

drs. A.P. (Arno) Visser, president

drs. C. (Cornelis) van der Werf, secretaris


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.