Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834950 nr. 19

34 950 Financieel jaarverslag van het Rijk 2017

Nr. 19 MOTIE VAN HET LID AZARKAN

Voorgesteld 23 mei 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Algemene Rekenkamer heeft gewaarschuwd voor een verkokerde verantwoording, waarbij vanuit verschillende invalshoeken op een verschillende manier aan de Kamer verantwoording wordt afgelegd;

verzoekt de Minister, voorstellen te doen voor een Integrale Verantwoording, en daartoe in overleg te treden met de Algemene Rekenkamer;

verzoekt de Minister tevens, over de voortgang op dit punt te rapporteren op Prinsjesdag,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azarkan