Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834926 nr. 6

34 926 Initiatiefnota van het lid Koopmans: Onderlinge privacy

Nr. 6 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 5

Voorgesteld 3 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het voor slachtoffers van privacyschendingen soms lastig is om precies te weten of zij bij de politie moeten zijn, bij de Autoriteit Persoonsgegevens, of elders, en dat het ingewikkeld is om (privacyschendend) materiaal van het internet verwijderd te krijgen en verwijderd te houden;

van mening, dat slachtoffers van privacyschendingen snel, laagdrempelig en tegen niet al te hoge kosten advies zouden moeten krijgen en ook snel en eenvoudig aangifte moeten kunnen doen, om snel een einde te maken aan de schending en om hun recht te kunnen halen;

verzoekt de regering, een voorstel uit te werken voor een snelle, laagdrempelige procedure die slachtoffers niet met hoge kosten confronteert, met als doel privacyschendingen snel te beëindigen en slachtoffers beter te ondersteunen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen