Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834926 nr. 5

34 926 Initiatiefnota van het lid Koopmans: Onderlinge privacy

Nr. 5 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN

Voorgesteld tijdens een Notaoverleg van 25 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat niet alle serviceproviders even goed meewerken aan verwijderverzoeken en de politie niet altijd goed uitgerust is om slachtoffers van privacyschendingen snel en adequaat bij te staan;

overwegende dat snel en adequaat handelen van politie en internetserviceproviders bij ernstige privacyschendingen van zeer groot belang is voor slachtoffers;

van mening dat slachtoffers van privacyschendingen snel, laagdrempelig en tegen niet al te hoge kosten advies zouden moeten krijgen en ook snel en eenvoudig aangifte moeten kunnen doen, teneinde snel een einde te maken aan de schending en om hun recht te kunnen halen;

verzoekt de regering, dit voorstel nader uit te werken en hiertoe de Autoriteit Persoonsgegevens en de politie in staat te stellen, in een nauwe samenwerking, met als doel privacyschendingen snel te kunnen beëindigen en het beter ondersteunen van slachtoffers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen