Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834926 nr. 4

34 926 Initiatiefnota van het lid Koopmans: Onderlinge privacy

Nr. 4 MOTIE VAN HET LID ARNO RUTTE

Voorgesteld tijdens een Notaoverleg van 25 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat schendingen van de privacy van burgers onderling veelvuldig plaatsvinden en dat er daarom dient te worden ingezet op bescherming van de onderlinge privacy;

overwegende dat de initiatiefnota Onderlinge privacy (Kamerstuk 34 926, nr. 2) hiervoor nuttige aanbevelingen doet;

verzoekt de regering, werk te maken van c.q. onderzoek te doen naar de deeloplossingen genoemd in de initiatiefnota Onderlinge privacy;

verzoekt de regering voorts, de Kamer uiterlijk 1 december 2018 te rapporteren over de voorgang,

en gaat over tot de orde van de dag.

Arno Rutte