34 919 Defensienota

Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 maart 2018

Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Defensie van 27 maart jl. informeer ik u met deze brief over de wijze van openbaarmaking van de nieuwe Defensienota.

De Defensienota is op maandag 26 maart naar uw Kamer gezonden (Kamerstuk 34 919) voorafgaand aan de persconferentie die ik heb gegeven. Op vrijdag 23 maart jl. hebben de staatsecretaris en ik onder embargo (na de ministerraad) een interview gegeven aan het Algemeen Dagblad, bestemd voor de krant van dinsdag 27 maart (een dag na de presentatie van de Defensienota). Daarbij is afgesproken de aankondiging van het interview op maandag als onderwerp het opheffen van het uniformverbod mee te geven. Het is mij niet bekend hoe de andere publicaties voor verschijning van de Defensienota tot stand zijn gekomen en op welke teksten deze zijn gebaseerd.

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Naar boven