34 919 Defensienota

Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 november 2018

Hierbij stuur ik u de eerste Innovatiestrategie Defensie «Samen Sneller Innoveren»1, zoals aangekondigd in de Defensienota (Kamerstuk 34 919, nr. 1, 26 maart 2018).

De innovatiestrategie is een leidraad hoe Defensie beter en sneller innovaties in haar organisatie wil absorberen. Samen met onze partners willen we ruimte maken om te experimenteren met slimme toepassingen van bestaande technologieen. De belangrijkste maatregelen staan in de samenvatting op pagina 6 genoemd.

U ontvangt, mede namens de Staatssecretaris van Defensie, de innovatiestrategie als digitaal bestand zodat u over de inhoud beschikt nog voor de begrotingsbehandeling. De gedrukte versie wordt u later deze maand aangereikt.

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven