Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834910 nr. 15

34 910 Regels met betrekking tot het verlenen van trustdiensten en het toezicht daarop (Wet toezicht trustkantoren 2018)

Nr. 15 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11

Ontvangen 3 juli 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «combinatie trustdiensten en» vervangen door «verstrekken van».

2. In de tekst wordt na «Nederland» ingevoegd «of een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die deel uitmaakt van dezelfde groep als het trustkantoor» en wordt «trustdiensten te verlenen aan een cliënt die uitvoering geven aan belastingadvies dat aan deze cliënt is verstrekt door het trustkantoor of door een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die deel uitmaakt van dezelfde groep als het trustkantoor» vervangen door «belastingadvies te verlenen».

Toelichting

Dit amendement regelt dat een trustkantoor, of een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die deel uitmaakt van dezelfde groep als het trustkantoor, geen belastingadviezen mag verstrekken, conform het advies van De Nederlandsche Bank in het laatste verhoor van de Parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies (POFC).

Indiener is van mening dat de huidige wet ruimte laat voor dubbele petten, omdat het niet mogen geven van fiscaal advies aan een en dezelfde klant die trustdiensten afneemt, een onduidelijke grens is. Deze regel is nu al gesteld door Holland Quaestor – de brancheorganisatie, maar toch is bekend dat via deze zelfregulering nog veel advies wordt gegeven aan een iemand voor wie ook de doelvennootschap wordt beheerd. Daarnaast kunnen belastingadviesklanten in de toekomst trustklanten worden en omgekeerd. Het is duidelijker dat het beheren van doelvennootschappen die voortkomen uit fiscaal advies enkel en alleen gedaan kan worden door kantoren die niet zelf constructies adviseren aan derden.

Leijten