Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834910 nr. 10

34 910 Regels met betrekking tot het verlenen van trustdiensten en het toezicht daarop (Wet toezicht trustkantoren 2018)

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 27 juni 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 18 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 18a. Controle door externe accountant

Een trustkantoor met zetel in Nederland laat jaarlijks een controle van de jaarrekening verrichten door een externe accountant als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet toezicht accountantsorganisaties.

Toelichting

Dit amendement regelt dat een trustkantoor jaarlijks een controle van de jaarrekening laat verrichten door een externe accountant, conform het advies van De Nederlandsche Bank in het laatste verhoor van de Parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies (POFC).

Indiener is van mening dat het vreemd is dat er in de samenleving van zorginstellingen, poppodia, gemeenten, bedrijven, stichtingen en veel andere partijen een accountantscontrole wordt geëist, maar bij trustkantoren niet. De indiener vindt het van maatschappelijk belang dat ook trustkantoren hun boekhouding laten controleren door een accountant.

Leijten