34 884 Initiatiefnota van het lid Bisschop: «De lidstaten weer aan het roer!»

Nr. 4 MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN STOFFER

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 21 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet een sterkere rol van nationale parlementen in Europa onontbeerlijk noemt;

overwegende dat de rol van nationale parlementen versterkt kan worden middels verlaging van de drempel van de gele- en oranjekaartprocedures en invoering van een rodekaartprocedure;

verzoekt de regering, in Europees verband te bevorderen dat de mogelijkheden voor deze aanpassingen in kaart worden gebracht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Stoffer

Naar boven