Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834883 nr. 8

34 883 Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/1148 (Cybersecuritywet)

Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DAM

Ontvangen 24 mei 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In het opschrift wordt «(Cybersecuritywet)» vervangen door «(Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen)».

II

In artikel 30 wordt «Cybersecuritywet» telkens vervangen door «Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen».

III

In artikel 31, tweede onderdeel, wordt «Cybersecuritywet» vervangen door «Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen».

IV

In artikel 33, eerste lid, wordt «Cybersecuritywet» vervangen door «Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen».

V

In artikel 36 wordt «Cybersecuritywet» vervangen door «Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen».

Toelichting

Dit amendement wijzigt de citeertitel van het wetsvoorstel. De gekozen citeertitel past volgens indiener niet bij de strekking van de wet. Het wetsvoorstel strekt ter uitvoering van de Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad houdende maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in de Unie. Om onnodige verwarring te voorkomen acht indiener de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen beter passen bij dit wetsvoorstel. Ook zorgt dit ervoor dat de huidige citeertitel in de toekomst gebruikt kan worden voor wetgeving die inhoudelijk meer overeenkomt met een dergelijke titel.

Van Dam