Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834883 nr. 12

34 883 Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/1148 (Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen)

Nr. 12 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ALKAYA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 10

Voorgesteld 5 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel voor de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen wordt gesteld dat zorgaanbieders niet zullen worden aangewezen als aanbieders van essentiële diensten;

van mening, dat cybersecurity binnen de gezondheidszorg van cruciaal belang is voor het maatschappelijk welzijn;

verzoekt de regering, in de algemene maatregel van bestuur ook zorgaanbieders aan te wijzen als aanbieder van essentiële diensten

en gaat over tot de orde van de dag,

Alkaya