Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834883 nr. 11

34 883 Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/1148 (Cybersecuritywet)

Nr. 11 HERDRUK MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN

Voorgesteld 24 mei 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Nationaal Cyber Security Centrum de AIVD (en MIVD) in sommige gevallen van informatie voorziet over onbekende kwetsbaarheden die door ethische hackers zijn gemeld, en dat de diensten deze informatie kunnen gebruiken om te hacken;

overwegende dat een dergelijke praktijk in de weg kan staan van een veiliger internet en dat dit de positie van het NCSC kan bemoeilijken;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat informatie over onbekende kwetsbaarheden die door onderzoekers, ethische hackers of anderen aan het NCSC wordt gemeld, altijd wordt doorgegeven aan de maker van de software waarin de onbekende kwetsbaarheid is gevonden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven