Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834883 nr. 10

34 883 Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/1148 (Cybersecuritywet)

Nr. 10 HERDRUK MOTIE VAN HET LID ALKAYA

Voorgesteld 24 mei 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel voor de Cybersecuritywet wordt gesteld dat zorgaanbieders niet zullen worden aangewezen als aanbieders van essentiële diensten;

overwegende dat cybersecurity binnen de gezondheidszorg van cruciaal belang is voor het maatschappelijk welzijn;

verzoekt de regering, in de algemene maatregel van bestuur ook zorgaanbieders aan te wijzen als aanbieder van essentiële diensten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Alkaya