Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2018-201934858 nr. C

34 858 Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018)

C BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 februari 2019

In het op 29 januari 2019 vastgestelde voorlopig verslag bij bovenvermeld wetsvoorstel is verzocht om de daarin gestelde vragen uiterlijk 1 maart 2019 te beantwoorden.

In verband met de voor de beantwoording benodigde afstemming kunnen de vragen niet binnen de gestelde termijn worden beantwoord.

Ik streef er naar om u de memorie van antwoord voor 1 mei 2019 te sturen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, B.J. Bruins