Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834858 nr. 11

34 858 Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018)

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP

Ontvangen 12 september 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 10 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 10a

  • 1. Het toezichthoudende orgaan van de instelling en de cliëntenraad overleggen ten minste één keer per jaar.

  • 2. Het toezichthoudende orgaan informeert de cliëntenraad ten minste één keer per jaar over hetgeen zij heeft gedaan met de inbreng van de cliëntenraad in het overleg of de overleggen, bedoeld in het eerste lid.

Toelichting

De indiener is van mening dat de cliëntenraad en de raad van toezicht van een instelling minimaal één keer per jaar samen moeten komen. Immers een cliëntenraad heeft een goed beeld van zaken waar extra aandacht vanuit een raad van toezicht wenselijk is. De raad van toezicht koppelt vervolgens, minimaal 1 keer per jaar, terug wat zij met de inbreng van de cliëntenraad heeft gedaan. De Governancecode Zorg stelt ook dat het toezichthoudend orgaan zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen handelen maar dit wel doet met de inbreng van anderen zoals de cliëntenraad. Uit de ervaring is gebleken dat instellingen die zich wel aan deze code houden, meer cliëntgericht zorg leveren. Dit amendement regelt dat het overleg tussen het toezichthoudend orgaan en de cliëntenraad minimaal één keer per jaar samen overleggen.

Bergkamp