Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834858 nr. 10

34 858 Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018)

Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN DIK-FABER

Ontvangen 12 september 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 7, eerste lid, vervalt onderdeel j, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel h door «, en» en onder vervanging van «, en» aan het slot van onderdeel i door een punt.

II

In artikel 8, eerste lid, wordt onder vervanging van «, en» aan het slot van onderdeel g door een puntkomma en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel h door «, en» een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • j. de selectie en benoeming van personen die de cliëntenraad de onafhankelijke ondersteuning, bedoeld in artikel 6, derde lid, zullen verlenen.

Toelichting

De onafhankelijke ondersteuning van een cliëntenraad is van groot belang om de cliëntenraad in staat te stellen haar taken en bevoegdheden goed en zorgvuldig uit te oefenen. Een cliëntenraad zal intensief en veelvuldig samen moeten werken met zijn onafhankelijke ondersteuner waardoor het van belang is dat deze samenwerking goed verloopt. De cliëntenraad dient daarom nauw betrokken te zijn bij de selectie en de benoeming van zijn onafhankelijke ondersteuner. Het in de wet geregelde adviesrecht is volgens de indieners niet afdoende om ervoor te zorgen dat de voorkeuren van de cliëntenraad leidend zijn. Daarom willen de indieners de cliëntenraad instemmingsrecht geven op de selectie en benoeming van de onafhankelijke ondersteuner.

Bergkamp Dik-Faber