Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2017-201834854 nr. N

34 854 Intrekking van de Wet raadgevend referendum

N MOTIE VAN HET LID LINTMEIJER C.S.

Voorgesteld 3 juli 2018

De Kamer,

overwegende, dat de regering bij de intrekking van de Wet raadgevend referendum geen alternatieve vormen van directe democratie voorstelt of nieuwe initiatieven daartoe ontwikkelt,

overwegende, dat vervreemding van kiezer van het politieke proces een onwenselijke ontwikkeling is,

overwegende, dat een sterke democratie meegroeit met maatschappelijke ontwikkelingen en zo zijn fundament behoudt en versterkt,

overwegende, dat er onder de Nederlandse bevolking grote behoefte bestaat aan meer directe betrokkenheid bij de politiek, meer zeggenschap buiten de verkiezingen om en meer rekenschap door politici,

verzoekt de regering met een initiatief te komen voor een visie op nieuwe vormen van directe democratie als aanvulling en versterking op het huidige Nederlandse parlementaire representatieve stelsel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lintmeijer

Koffeman

Köhler

Nagel

Ten Hoeve

Sini