Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834845-A nr. 3

34 845 A Wijziging van de begrotingsstaten van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 3 VERSLAG

Vastgesteld7 december 2017

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het voorbereidend onderzoek van onderhavig wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gevonden tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen.

Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie, Agnes Mulder

De griffier van de commissie, Tijdink