Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834845 nr. 5

34 845 Najaarsnota 2017

Nr. 5 MOTIE VAN HET LID NIJBOER

Voorgesteld 20 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat huurders er de komende jaren slechts 0,8% op vooruitgaan en kopers 1,4%;

overwegende dat er meevallers zijn op de huurtoeslag en de Minister van Financiën aangaf dat dit bij de Voorjaarsnota in ogenschouw genomen zou kunnen worden;

verzoekt het kabinet, te analyseren of de meevallers in de huurtoeslag conform de begrotingsregels ingezet zouden kunnen worden om afschaffing van de kan-bepaling in de huurtoeslag te dekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer