34 841 Staat van de Europese Unie 2018

E MOTIE VAN HET LID TEUNISSEN C.S.

Voorgesteld 10 april 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat substantiële bedragen vanuit de Europese landbouwsubsidies besteed worden aan de stierenvechtsector,

constaterende, dat het kabinet in de komende tijd onderhandelt over de hervorming van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) in 2020,

overwegende, dat de Tweede Kamer de regering in 2013 heeft opgedragen zich in Europa in te zetten om geen landbouwsubsidies meer te verstrekken voor de fok van vechtstieren,

overwegende, dat het Europees parlement in 2015 zich bij amendement tegen subsidies voor de fok van vechtstieren heeft uitgesproken,

verzoekt de regering, zich er in Europa voor in te zetten dat na de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in 2020 geen subsidies meer zullen worden aangewend voor de fok van vechtstieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen

Koffeman

Strik

Lintmeijer

Van Apeldoorn

Ten Hoeve

Naar boven