34 841 Staat van de Europese Unie 2018

D MOTIE VAN HET LID VAN APELDOORN C.S.

Voorgesteld 10 april 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

stelt vast dat het Verdrag van Lissabon de Europese Unie verplicht toe te treden tot het Europees Verdrag voor de rechten van de mens,

stelt vast dat er inmiddels bijna tien jaar verlopen is sinds de ratificatie van het Verdrag van Lissabon,

verzoekt de regering de Kamer te informeren over de precieze stand van zaken in het verplichte toetredingsproces,

verzoekt de regering de Kamer te informeren over (on)mogelijkheden die de regering ziet om de toetreding van de EU tot het EVRM op afzienbare termijn te realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Apeldoorn

Teunissen

Wezel

Strik

Köhler

Naar boven