Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934834 nr. 17

34 834 Initiatiefnota van de leden Ploumen, Van Gerven en Ellemeet: «Big Farma: niet gezond!»

Nr. 17 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 9

Voorgesteld 19 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het effect van nieuwe geneesmiddelen veel strakker geregistreerd moet worden;

overwegende dat biomarkers nuttig kunnen zijn als indicatoren om te bepalen of en hoe iemand zal reageren op een bepaald medicijn;

verzoekt de regering, het Zorginstituut opdracht te geven dat (oncologische) geneesmiddelen die de sluis ingaan dan wel meer dan 50.000 euro per patiënt per jaar kosten in beginsel zijn voorzien van een biomarker en dat indien deze niet aanwezig is de reden daarvoor dient te worden toegelicht door de farmaceut,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berg